Länkar

Länkar

SKRC.SE


Södertälje kart racing club 

Min hemmaclub och en av Stockholms äldsta  klubbar med asfaltsbana som fortfarande lever kvar

SVEMO.SE


Svenska motorcykelförbundet